1.01. Dokumentazio zibila eta militarra (nortasun-agiriak, ziurtagiriak)

Elementu multzoa