Martin Ugalderen presentazioa Elite aldizkariaren erredakzio buru bezela.

Martin Ugalderen presentazioa Elite aldizkariaren erredakzio buru bezela.-ren parte